Bij Trauma Praktijk Adriaansens, gaan we samen te werk.

Mensen zijn vaak geholpen met het verwerken van psychotrauma hierdoor ontstaat een ruimte voor nieuwe inzichten. Hierdoor krijg je ruimte om anders te kunnen gaan denken, voelen en handelen. De wereld kan je niet veranderen, maar wel de manier waarop jij erin staat. Soms kom je tot de ontdekking door zaken anders aan te pakken, dat de wereld anders op je reageert. 

Doel van de behandeling is:

 • dat je begrijpt hoe het zo ver heeft kunnen komen
 • dat we samen oplossingen zoeken voor wat veranderbaar is
 • dat je leert om te gaan met wat niet te veranderen is
 • dat je weer vertrouwen krijgt in je zelf, je vaardigheden en je toekomst

De behandeling bestaat uit 4 stappen:

 • 1. Intake (1 of 2 gesprekken):
  Doel van de intake is om samen te begrijpen tegen welke problemen en klachten je aanloopt en welke factoren daarbij een rol spelen. We praten niet alleen over wat er niet goed gaat, ook bespreken we wat er wel goed gaat of eerder goed ging.

 • 2. Behandelplan (1 gesprek):
  Op basis van wat we in de intake hebben besproken, stellen we samen een behandelplan op. In het behandelplan probeer ik een evenwicht te vinden tussen jouw hulpvraag en de beste behandelmethode(s). In een behandelplan staan doelen, het soort behandeling en de verwachte frequentie en duur van de behandeling.
  Soms gebeurt het dat we er na de intake achter komen dat ik niet de gewenste hulp kan bieden. In dat geval kan ik je, altijd in overleg, doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

 • 3. Behandeling/therapie:
  Na het opstellen van het behandelplan begint de therapie. Daarin zijn vele variaties mogelijk. Therapie kan kort zijn (b.v. 10 gesprekken) of lang (b.v. meer dan 25 gesprekken of langer dan 1 jaar). Sommige behandelingen zijn meer praktisch van aard. Dat houdt in dat we oplossingen zoeken om anders met problemen om te gaan. Terwijl andere behandelingen meer gaan over hoe jij dingen ervaart en ermee omgaat of over wat jouw doelen in je leven zijn. Tevens is het essentieel dat de behandeling handvaten geeft voor verwerking van de traumatische gebeurtenissen. Er mee leren omgaan is belangrijk maar nare gebeurtenissen verwerken en opruimen is essentieel omdat nare gebeurtenissen vaak oorzaak zijn van psychische problemen. De problemen bij de basis aanpakken is kenmerkend voor mijn werkwijze.

  Vast onderdeel van de behandeling zijn opdrachten die je tussen de afspraken doet, zodat je ook tussendoor met verandering bezig bent.

 • 4. Evaluaties/Afsluiting:
  Tijdens de behandeling zal ik goed in de gaten houden of de behandeling ook daadwerkelijk effect heeft. Hiervoor vraag ik je regelmatig om feedback.

De voordelen

 • Mijn werkwijze is eclectisch, dat wil zeggen dat ik van alle technieken die ik beheers datgene gebruik dat volgens mij voor u zinvol is. Dus ik ga niet standaard te werk en lever maatwerk.

 • Meerwaarde 24/7 bereikbaar.

 • Geen wachtlijst.

 • Absolute geheimhouding gegevens.

Registraties