Verwerking en Rouw na Ingrijpende Gebeurtenissen

Mensen kunnen flink ontregeld raken door de dingen die ze meemaken in hun leven. Ongelukken, geweldsmisdrijven, rampen, of de diagnose van een ernstige ziekte gaan je niet in de koude kleren zitten. Maar ook de meer ‘dagelijkse’ gebeurtenissen, zoals het bevallen van je kind of het plotseling overlijden van een dierbare kunnen behoorlijke indruk op je maken. Vaak kunnen mensen dergelijke ervaringen op eigen kracht, met hulp van familie en vrienden, verwerken. Soms hebben gebeurtenissen zo veel indruk gemaakt, dat mensen er meer moeite mee hebben dit een plaats te geven.

Klachten die je kan ervaren na een ingrijpende gebeurtenis zijn:

 • Vaak terugdenken aan de gebeurtenis
 • Slaapproblemen en/of nachtmerries
 • Vermijden van zaken die je aan de gebeurtenis doen denken
 • Sommige delen van de gebeurtenis niet meer kunnen herinneren (tijd kwijt zijn)
 • Interesseverlies
 • Sombere gevoelens
 • Concentratieproblemen
 • Sneller geïrriteerd zijn
 • Woede uitbarstingen
 • Versterkte schrikreacties
 • Gevoel van steeds op je hoede moeten zijn

Het kan ook zijn dat je je emoties over deze situatie gewoon geen plaats kan geven. Als jij dit bij jezelf herkent, is het de moeite waard om contact op te nemen. Tijdens de behandeling gaan we bekijken wat de aard van je klachten is en hoe we jou kunnen helpen de verwerking op gang te helpen. Een goede techniek voor traumaverwerking is EMDR. Als EMDR-therapeut kan ik deze techniek toepassen.

Registraties