PTSS, Post Traumatische Stress-Stoornis Zelftest

Soms maken mensen zeer ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals in een levensbedreigende situatie terecht komen door een ramp, een ernstig ongeluk of een brand; bedreigd of aangevallen worden; aangerand of verkracht worden; zien dat iemand vermoord wordt of dood is, of ernstig gewoond is; of horen dat er iets afschuwelijks is gebeurd met iemand die u na aan het hart ligt.

De mogelijkheid ontstaat dat u deze traumatische gebeurtenis niet goed kan verwerken en PTSS ontwikkelt. Door middel van de ondersteunende zelftest PTSS kunt u zelf al een eerste inschatting maken of PTSS bij u van toepassing is.

Bekijk daartoe de volgende 10 reacties die soms ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Het gaat hier om uw persoonlijke reacties op de door u ervaren traumatische gebeurtenis. Deze traumatische gebeurtenis dient minimaal een maand geleden te zijn voorgevallen.

Vink het cirkeltje aan als u minimaal 2 x in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden.

  • Verontruste gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis, die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in.
  • Verontrustende dromen over de gebeurtenis.
  • U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.
  • Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis doen herinneren.
  • Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen op de maag, zweten, duizeligheid) wanneer u herinnerd wordt aan de gebeurtenis.
  • Sinds de gebeurtenis moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden.
  • Sinds de gebeurtenis snel geïrriteerd zijn of woedeaanvallen hebben
  • Moeite hebben met concentreren sinds de gebeurtenis.
  • Sinds de gebeurtenis verhoogd bewustzijn hebben van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen.
  • Sinds de gebeurtenis gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts.

Scoring

Heeft u 6 of meer reacties aangevinkt? Dan heeft u mogelijk een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). U kunt zich voor intake en behandeling aanmelden.

Registraties