Psychodrama

Psychodrama is in de eerste plaats een zienswijze op menselijk gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af wat zinvol is. In psychodrama gaat men er van uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden. Psychodrama helpt u om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever om te gaan met anderen en met uzelf in verschillende situaties.

De werkwijze van het psychodrama helpt u om meer contact te maken met uw eigen impulsen. Omdat uw lichaamsgeheugen wordt aangesproken en geactiveerd
‘weet’ u na verloop van tijd ‘beter wat u wilt”.

Veel mensen verlangen ernaar zowel persoonlijk als zakelijk beter in contact te kunnen treden met anderen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig. In de omgang met zijn medemens zit de mens zichzelf vaak het meest in de weg. Dit is niet zo verwonderlijk. Veel van wat ons bezielt, is ons niet of nauwelijks bekend.

Met psychodrama wordt u geholpen om via het uitspelen van situaties tot een betere integratie te komen van gedragsimpulsen die verwarrend en ongewenst gedrag doen voortduren en creativiteit blokkeren. U kunt experimenteren met oud en nieuw gedrag. De diverse technieken helpen u om steeds zuiverder af te stemmen op uw wensen en de situaties waarbinnen u deze wensen wilt realiseren. U verbetert hiermee uw sociale en communicatieve vaardigheden.

Registraties