Patronen Doorbreken

Soms heeft iemand patronen die hij/zij zelf niet veranderd krijgt. Ze zitten erg vastgeroest in de persoon. Je maakt a.h.w. je steeds weer dezelfde fouten in het leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je zeer tegen je zin niet eenvoudig kunt doorbreken?

Er zijn in het leven drie basisstrategieën: vluchten, vechten of bevriezen. Deze zijn verpakt in bepaalde gemoedstoestanden of gedragspatronen (ook modi genoemd).

Een strategie kiezen is zo ongeveer hetzelfde als een paraplu opsteken als het regent. Je beschermt jezelf. Vaak doe je gewoon de strategie na die je van je ouders afkijkt. Of je kiest zelf voor een bescherming op basis van wat je ervaart bij je ouders.

Deze strategieën (wij noemen ze ook ‘oude besluiten’) zijn heel lang helpend geweest voor je, op dat moment. Maar uiteindelijk, in je latere leven, zijn deze strategieën ook altijd beperkend: je doet niet meer wat je oorspronkelijk wilde doen. Je reageert vanuit de strategie. Dat houdt in dat je geen keuze maakt vanuit het hier en nu en je verlangen, maar vanuit eerdere kinderervaringen. En dat is dus je valkuil: de huidige ervaring lijkt op je kinderervaring. Je lijf zal jou dan altijd beschermen. En dat is lastig.

Deze problemen kunnen het functioneren zo sterk onder druk zetten, dat deskundige hulp geboden is.

Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn;

  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • Zeer hoge eisen stellen aan jezelf, de ander en de wereld.
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven.
  • Neiging alles uit te stellen en te vermijden.
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen.
  • Agressieve uitingen en snel impulsief reageren.
  • Snel buitengesloten of afgewezen voelen.
  • Nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen.
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Door deze bovengenoemde patronen te doorbreken middels Schema Focus Therapie in combinatie met trauma behandeling (EMDR), zal u leven er veel gelukkiger uitzien.

Registraties