EMDR online therapie.

Soms kan de stap om hulp te zoeken bij uw problemen erg lastig zijn. Angst, stress , paniek, somberheid, woede aanvallen etc kunnen redenen zijn om behoefte te hebben om hulpte zoeken bij een psycholoog. Maar naast het feit dat het emotioneel moeilijk kan zijn, kunnen hier ook allerlei praktische bezwaren aan kleven. Geen tijd, beperkte mogelijkheden tot vervoer of een te lange reistijd kunnen praktische redenen zijn om hulp zoeken uit te stellen. Tegelijkertijd blijven de problemen zich opstapelen en wordt een oplossing zien steeds moeilijker.

Voor welke klachten is EMDR online effectief?

Paniek, woede, woede aanvallen, slecht slapen, nachtmerries, stemmingsstoornissen, chronische pijn, angststoornissen, depressie, eetstoornissen, faalangst, hoge eisen, negatief zelfbeeld etc.

Bovenstaande klachten zijn veela ontstaan als gevolg van een of meerdere akelige gebeurtenis(sen). Als deze gebeurtenissen verwerkt zijn, verdwijnen veelal de klachten.

Voor wie is online EMDR therapie geschikt?

Een online EMDR behandeling is geschikt voor iedereen die nare ervaringen heeft meegemaakt die niet verwerkt zijn, waar als u er aan terug denkt u emotioneel of lichamelijke spanning opmerkt.

Zowel kinderen als volwassenen hebben veel baat bij deze behandelvorm.

Ook geüniformeerde (politie, defensie, brandweer, ambulance personeel ect) Zelfs binnen de partnerrelatie therapie is EMDR erg effectief.

Wij bieden online EMDR therapie aan voor PTSS symptomen en als onderdeel van een breder behandelplan bij andere klachten. Middels een speciaal hiervoor ontwikkeld programma kan EMDR therapie nu online net zo effectief worden aangeboden als “in-person” therapie. Online EMDR therapie wordt tevens erkend door de Vereniging EMDR Nederland.

Bij interesse kunt u via ons contactformulier een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u zien en ervaren wie wij zijn, hoe wij werken en of u zich comfortabel voelt bij een online EMDR behandeling.

Wat is EMDR online therapie?

Bij EMDR online therapie spreekt u online met een behandelaar via beeldbellen op uw laptop of computer, waar u maar wilt

Een sessie in uw eigen huiskamer of waar u zich veilig voelt. U hoeft niet naar huis te reizen na een zware sessie. EMDR online is een evidence based methode waar al tiental jaren veel ervaring mee opgedaan is.

De effectiviteit is even groot als via face to face behandeling.Het is geschikt voor zowel enkelvoudig als meervoudig (complex) trauma. Vooral wanneer er sprake is van één enkele traumatische gebeurtenis, kunt u na enkele EMDR sessies al verbeteringen ervaren en bent u in staat om door te gaan met uw dagelijkse activiteiten zoals werken en studeren. Onze online behandelaar is EMDR Europe Practitioner en heeft veel ervaring in het behandelen van allerlei soorten trauma’s middels EMDR. Tevens heeft zij jarenlange ervaring met het behandelen van complex trauma en PTSS bij geuniformeerden.

Het werkt, net als in de behandelkamer via oogbewegingen, en tik-geluiden. Tijdens de online EMDR sessie is de behandelaar aanwezig en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. EMDR is een erg krachtige behandelmethode voor allerlei soorten trauma’s.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode bij het verwerken van traumatische ervaringen en sterke afname van posttraumatische stress (PTSS) symptomen. Trauma klachten zijn klachten die zijn ontstaan als gevolg van een of meerdere akelige gebeurtenis(sen), waarbij het denken eraan nog steeds een of meerdere emotionele reacties zoals woede, angst , paniek, stemmingsproblemen, slecht slapen, nachtmerries, woede aanvallen etc oproepen.

Werkwijze EMDR online therapie

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier zullen wij eventuele vragen van uw kant beantwoorden via email of in een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunt u ervaren wie wij zijn en of u zich comfortabel voelt bij therapie online. In dit gesprek zullen wij u een aantal vragen stellen over uw klachten en wat u verwacht van therapie. Wij zullen u dan tevens laten weten of en hoe wij u kunnen helpen.

Intake

Het eerste gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Wij zullen u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en de problemen die op dat moment spelen waar u last van heeft. Indien nodig worden er vragenlijsten bij u afgenomen om een beter beeld van uw problematiek te krijgen. Het eerste gesprek is ook bedoeld om kennis te maken met uw therapeut. Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig en gerespecteerd voelt.

Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (een behandelplan) opgesteld worden. Hierin komen we overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt. Tussen mensen en de manier waarop ze met hun problemen omgaan, bestaan grote verschillen. Ieder behandelplan is dan ook opgesteld op grond van uw persoonlijke mogelijkheden, noden en behoeften.

Behandeling EMDR online

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie. Wij maken gebruik van verschillende evidence based online behandelmethoden, waaronder ook EMDR online therapie. De behandeling bestaat uit online face to face gesprekken, eventueel aangevuld met gespecialiseerde online behandelprogramma’s.

Gaandeweg het verloop van de behandeling zal uw behandeling met u geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De duur van de behandeling zal in overeenstemming met u bepaald worden door de aard en ernst van uw problemen. U kunt uiteraard altijd de behandeling tussentijds pauzeren of beëindigen. U blijft de baas over uw eigen behandeling.

De behandelaar zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten, lichamelijke sensaties en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal u vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. U wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten met EMDR online therapie?

De sets leiden er toe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring verwerkt wordt en de PTSS symptomen grotendeels verdwijnen.

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen of een andere afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen de afleidende stimulus, zoals dat bij EMDR therapie gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt u de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Het is een intensieve therapie snel en heeft het veelal een blijvend resultaat.

De voordelen

 • Geen wachttijden voor therapie online: u kunt direct aan de slag

 • Vertrouwde omgeving: u bepaalt zelf vanaf welke locatie u contact opneemt met de psycholoog. Dit kan thuis zijn of elke andere omgeving naar keuze

 • Persoonlijk contact: u hebt persoonlijk contact met uw behandelaar via beeldbellen

 • Tijdsbesparing: er is geen sprake meer van reistijd en wachten in wachtruimtes

 • Over het algemeen gaat een behandeling online sneller dan in de behandelkamer

 • Kosten: online therapie wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering (zie tarieven en vergoeding)

 • Therapie in het buitenland mogelijk voor reizigers of wonende in het buitenland.

Wat heeft U nodig

 • Stabiele WiFi of vaste internet verbinding.

 • Laptop of desktop computer

 • Bij voorkeur koptelefoon / oortjes.

 • Rustige omgeving.

Registraties