Energetische therapie

Overal is energie: in het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, de tafel waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voedingsmiddelen die je tot je neemt. Het contact dat je maakt, de aanraking van anderen. De lucht die je inademt, het water in de zee en het vuur in de haard. Dingen die je weet. Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet.

Bij het energetisch werken wordt gebruik gemaakt van het energiesysteem in – en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel en een spiritueel deel. Wanneer één deel uit balans is, heeft dit effect op. Door een beroep te doen op het zelf-helende vermogen ben je in staat jezelf te helen. Je neemt als het ware het heft (weer) in eigen handen.

Registraties