Cognitieve gedragstherapie

CGT wil zeggen dat we samen observeren wat jouw gedachten en gedragingen zijn in relatie tot je klachten. We kijken ook naar de dingen die goed gaan, situaties waarin je uitblinkt en hoe dit je bij je klachten kan helpen. Samen brengen we je valkuilen in kaart, maar ik laat je vooral ook zien wat je mogelijkheden zijn. Soms helpt het oefenen met ander gedrag je klachten te verminderen. Op deze manier proberen we jouw persoonlijke balans weer te herstellen. Wanneer je persoonlijk in balans bent, zijn je denken, doen en voelen in evenwicht.

Denken

In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het op het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.

Doen

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Voelen

Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen zeer positief te zijn bij een scala aan aandoeningen zoals: depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, fobieën, verslavingen en eetstoornissen. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij deze vorm van therapie.

Registraties