Coaching

Wat is coaching? Het is een Engelse term die staat voor diverse vormen van begeleiding waarbij de aandacht gericht wordt op het bevorderen van de kwaliteiten van mensen en op het vergroten van hun welbevinden. De nadruk ligt op het verbeteren van de huidige situatie en op de ontstaan- en ontwikkelingsgeschiedenis waardoor verdiepend inzicht ontstaat en verbanden helder worden. Er wordt gewerkt vanuit vragen uit de huidige situatie en is niet alleen gericht op het resultaat en einddoel maar ook op het krijgen van inzicht in eigen leven.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

De sleutel is reflectie. Daar nemen we meestal zelf te weinig tijd voor, bovendien is het ook niet zo eenvoudig om in je eentje te reflecteren. Een coach is een neutrale en betrokken buitenstaander die vragen stelt en met je meekijkt, en dat helpt enorm om alles op een rijtje te zetten.

Bewustwording, persoonlijke groei en vergroten van zelfvertrouwen!

Registraties